Välkommen!

Välkommen till Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. sidor för sökande och stödadministration

Svensk-Österbottniska Samfundet r.f., vars hemort är Vasa, grundades 1920 för att främja svensk kultur och särskilt vetenskap, litteratur och konst i svenska Österbotten. Samfundet förverkligar sitt syfte genom att understöda studier och forskning samt litterär och konstnärlig verksamhet.

På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. 

Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Har du upprättat dig som användare i Svensk-Österbottniska Samfundets tidigare ansökningssystem? För att få tillgång till det nya systemet skall du beställa ett nytt lösenord. Det gör du här.
Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Svensk-Österbottniska Samfundet - Ostrobothnia Australis jubileumsansökan
Med anledning av Ostrobothnia Australis 100-årsjubileum. Naturvetenskaplig
utlysning. Nu kan du som är verksam inom naturvetenskaplig forskning
ansöka om ett bidrag på 10 000 € – 30 000 €. Stipendierna
kan sökas av såväl privatpersoner och arbetsgrupper som
föreningar och sammanslutningar.
29.01 - 31.05.2024
Svensk-Österbottniska Samfundet understöd
Vårens utdelning i mars fokuserar på enskilda medan höstens utdelning i september fokuserar på organisationer, institutioner, föreningar och grupper. Syfte och helhetsbudget bör klart framgå av ansökan.
01.03 - 31.03.2024
Svensk-Österbottniska samfundet, postgraduala understöd
Understödet kan sökas av doktorander, antingen som månatligt stipendium för 3 eller 6 månader eller som resebidrag.
01.03 - 31.03.2024
Svensk-Österbottniska samfundet, studiestipendier
Studie stipendierna kan sökas av svenskspråkiga österbottniska studerande som är inskrivna för heltidsstudier vid universitet, högskola eller yrkeshögskola. Studerande vid universitet och högskola bör vara i slutskedet av sina studier.
01.03 - 31.03.2024
Svensk-Österbottniska samfundet, postdoktoralt understöd
Om du har avlagt doktorsexamen kan du ansöka om ett personligt forskarstipendium.
Professorer, lektorer och andra disputerade med tillsvidareanställning vars befattning inkluderar möjlighet till forskning beviljas inte understöd.

Stipendiaten förbinder sig att forska på heltid. Understöd beviljas för 6 eller 12 månader.
01.03 - 31.03.2024