Välkommen!

Välkommen till Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. sidor för sökande och stödadministration

Svensk-Österbottniska Samfundet r.f., vars hemort är Vasa, grundades 1920 för att främja svensk kultur och särskilt vetenskap, litteratur och konst i svenska Österbotten. Samfundet förverkligar sitt syfte genom att understöda studier och forskning samt litterär och konstnärlig verksamhet.

På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. 

Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Har du upprättat dig som användare i Svensk-Österbottniska Samfundets tidigare ansökningssystem? För att få tillgång till det nya systemet skall du beställa ett nytt lösenord. Det gör du här.
Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
2006 Svensk-Österbottniska Samfundet, understöd
Höstens utdelning år 2020 är denna gång undantagsvis öppen för alla sökandetyper. Syfte och helhetsbudget bör klart framgå av ansökan.
01.09 - 30.09.2020
2007 Svensk-Österbottniska samfundet, studiestipendier
Studie stipendierna kan sökas av svenskspråkiga österbottniska studerande som är inskrivna för heltidsstudier vid universitet, högskola eller yrkeshögskola. Studerande vid universitet och högskola bör vara i slutskedet av sina studier.
01.09 - 30.09.2020